IOC-Champa

<a href=\"index.php?option=com_content&view=article&id=151:ba-co-gai-cham-m-t-s-m-nh&catid=80:news&Itemid=499\"><strong><span style=\"font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman';\">Ba cô gái Chăm, một sứ mệnh</span></strong></a>
<a href=\"index.php?option=com_content&view=article&id=133:video-h-i-lu-n&catid=84:video&Itemid=482\" target=\"_blank\"><strong><span style=\"font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman';\">Videos Hội Luận: Dân Tộc Bản Địa Việt Nam</span></strong></a>
<a href=\"index.php?option=com_content&view=article&id=130:tu-ng-thu-t-v-bu-i-ra-m-t-sach-l-ch-s-champa-va-h-i-lu-n-ky-iii&catid=80:news&Itemid=499\"><strong><span style=\"font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman';\">Tường thuật về Buổi ra mắt sách Lịch Sử Champa và Hội Luận Kỳ III</span></strong></a>
<a href=\"http://www.champaka.info/index.php?option=com_content&view=article&id=911:tiens&catid=34:lichsu&Itemid=28\"><strong><span style=\"font-size: 12pt;\">Tiểu sử Ts. Po Dharma, tác giả Lịch Sử 33 Năm Cuối Cùng Champa</span></strong></a>
Ba cô gái Chăm, một sứ mệnhHọ còn rất trẻ và sanh trưởng ở Hoa Kỳ nhưng dòng máu Champa trong huyết quản đã khiến họ cùng chung một lý tưởng...
1/4 
start stop bwd fwd
 

 

 


Latest News

activities

photo

 

Lễ ra mắt sách lịch sử 33 năm cuối cùng của Vương Quốc Champa và hội luận dân tộc bản địa tại San Jose, California ngày 14/09/2013

 donate

donate

 

 

Alternative flash content

Requirements

 video

thamdoykien

Các bạn đoán xem, khi nào chính phủ Việt Nam công nhận dân tộc Chăm là Dân Tộc Bản Địa:
1 năm - 36.7%
5 năm - 26.6%
10 năm - 13.6%
20 năm - 22.6%
The voting for this poll has ended on: August 20, 2014